เด็กชายและหญิงนั่งกินแตงโมชิ้นเดียวกัน
ให้อภัย…ให้ที่ว่างกับใจคน

การให้อภัย เป็นการให้ที่ว่างกับใจตนเอง เพื่อไม่ต้องแบกความรู้สึกไม่ดีไว้กับตนเอง เหนื่อยไหมกับการต้องแบกอะไรไว้ในใจมากมาย คนที่เคยทำให้คุณเจ็บช้ำ คนที่เคยทำผิดต่อคุณ ถึงแม้ว่าเวลาอาจรักษาแผลใจได้ แต่ไม่อาจทำให้ความผิดของคนๆนั้นหายไปจากใจคุณได้ แต่การให้อภัยจะเป็นการลบความผิดนั้นออกจากใจ ไม่ต้องให้คุณสร้างแผลใจให้กับตัวเอง เพราะคนที่ทำผิดกับคุณ เขาอาจไม่รู้ร้อนรู้หนาวกับคุณหรอก…. ให้อภัยเป็นการให้ที่วิเศษ เพราะเป็นการให้สองทาง นอกจากจะเป็นการปลดปล่อยความผิดของใครบางคน ยังเป็นการให้ที่ว่างกับใจตนเอง [...]

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.