แนะนำวัยเด็กตามช่วงอายุ

แนะนำวัยเด็กตามช่วงอายุ

แนะนำวัยเด็กตามช่วงอายุในยุคดิจิตอลที่ข้อมูลส่วนใหญ่ออนไลน์ (ช่วงนี้มีข่าวเรื่องการจัดตั้งกระทรวงดิจิตอลพอดี) ถือเป็นความโชคดีของเด็ก ๆ ที่เกิดมายุคนี้ ที่ผู้ปกครองหาข้อมูลด้านอาหารเด็กและโภชนาการได้สะดวกและน่าเชื่อถือมากขึ้น
ดังนั้นเพื่อดูแลเด็ก ๆ ให้ได้รับอาหารที่เป็นประโยชน์เหมาะสมกับวัยของเขานั้น พ่อแม่ควรต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับการเจริญเติบโตด้านร่างกาย พัฒนาการด้านร่างกายในช่วงอายุต่าง ๆ ด้วย เพื่อให้อาหารที่จำเป็นและมีประโยชน์สำหรับช่วงวัยดังกล่าว

นอกเหนือจากด้านร่างกาย ควรต้องให้รู้มีการพัฒนาการด้านอารมณ์จิตใจ คุณธรรม และ จริตธรรม ควบคู่ไปด้วย เพื่อให้ลูกเป็นคนดีของสังคมนั้นเอง …

วัยเด็กตามช่วงอายุ

เด็กจะมีการเจริญเติบโตและพัฒนาการคล้ายกันในช่วงอายุใกล้เคียงกัน ดังนั้นขอแบ่งวัยของเด็กตามช่วงอายุ ดังนี้

วัยทารก ช่วงอายุแรกเกิด – 1 ขวบ

สำหรับในวัยนี้ อาจจำแนกตามช่วงอายุเพิ่มเติม เป็น 2 ระยะ ดังนี้

  • เด็กแรกเกิด (Neonate) : อายุนับจากแรกเกิด ถึง 1 เดือนแรก
  • เด็กทารก (Infant) : อายุตั้งแต่แรกเกิด ถึง 12 เดือน

วัยหัดเดิน (Toddler) ช่วงอายุ 1 – 3 ขวบ

มีชื่อเรียกหลายชื่อเช่น เด็กเล็ก หรือ วัยเตาะแตะ
คืออายุตั้งแต่ 13 เดือน ขึ้นไปจนถึง 3 ขวบ (หรือ 2 ขวบครึ่ง – กรณีเข้าเรียนอนุบาลเร็ว*)
เป็นช่วงที่เด็กสามารถเดินได้เอง ช่วยเหลือตัวเองเบื้องต้นได้แล้ว
*หากนับพัฒนาการ ถือเอาอายุ 3 ขวบเป็นเกณฑ์

วัยอนุบาล (Preschooler) ช่วงอายุ 3 – 6 ขวบ

ชื่อเรียกว่าเด็กวัยอนุบาล นั้นก็มาจากข้อกำหนดอายุของเด็กที่เข้าเรียนชั้นอนุบาลของประเทศไทยเราเอง
สำหรับวัยนี้มีชื่อเรียกหลายชื่อ เช่น เด็กก่อนวัยเรียน ซึ่งแปลมาจากคำว่า preschooler
หมายถึง ช่วงอายุก่อนเข้าเรียนอย่างเป็นทางการ ของระดับชั้นประถมศึกษา

บางแหล่งข้อมูล หรือ เด็กสมัยนี้เข้าเรียนชั้นอนุบาลเร็ว ดังนั้น ช่วงอายุอาจเป็น 3 – 5 ขวบ หรือ 2 ขวบครึ่งขึ้นไปถึง 5 ขวบ แทน
เนื่องจากเด็กวัยนี้ค่อนข้างโตแล้ว ดังนั้นเรื่องอายุที่มีไม่ตรงกัน มีเหลื่อมล้ำกันบ้าง คงไม่ได้มีผลกับอาหารที่ให้กับเด็กในช่วงวัยนี้ เพราะเป็นอาหารในกลุ่มประเภทเดียวกันนั้นเอง

วัยเรียน (Middle Childhood) ช่วงอายุ 6 – 12 ขวบ

วัยเรียนของช่วงอายุนี้คือ วัยเรียนระดับชั้นประถมศึกษา เป็นวัยที่พ่อแม่เริ่มสบายใจและปล่อยให้ดูแลรับผิดชอบตัวเองในภาจกิจประจำวันได้แล้ว ควรเพิ่มความรับผิดชอบในหน้าที่ของสมาชิกที่บ้านให้เหมาะสมกับวัยและพัฒนาการ ให้เด็กมีส่วนร่วมและได้ฝึกหัดการทำงานให้เกิดประโยชน์ สร้างคุณค่าและความภาคภูมิใจในตนเอง เพื่อส่งเสริมและเป็นพื้นฐานสำหรับเข้าสู่วัยต่อไป

วัยรุ่น (Teenager) ช่วงอายุ 12 – 18 ปี

จำแนกตามช่วงอายุเพิ่มเติม เป็น 2 ระยะ ดังนี้
สำหรับวัยนี้ ขอใช้ ปี แทน ขวบ ทำให้ดูเหมือนโตขึ้น เตรียมพร้อมจะเป็นผู้ใหญ่ในอนาคต

  • วัยรุ่นตอนต้น : ช่วงอายุ 12 – 14 ปี วัยนี้ร่างกายของเด็กบางคนเพิ่งมีการเปลี่ยนแปลงรูปลักษณ์เป็นแบบผู้ใหญ่ (บางคนเปลี่ยนแปลง ตอนวัยเรียนประถมปลาย ช่วงป.5 – ป.6) จากอิทธิพลของฮอร์โมนทั้งเพศชายและหญิง ทำให้เกิดเหตุการณ์เพื่อนๆ เป็นหนุ่มเป็นสาวแล้วแต่บางคนยังเป็นเด็กอยู่ จึงควรให้คำปรึกษาเพิ่มเติม
  • วัยรุ่นตอนกลาง : ช่วงอายุ 14 – 16 ปี วัยนี้เด็กเกือบทุกคนร่างกายเป็นหนุ่มเป็นสาวหมดแล้ว ทำให้เริ่มสนใจเพศตรงข้าม และอาจเริ่มทดลองเกี่ยวกับเพศ ซึ่งควรให้ความรู้ความเข้าใจและการป้องกันเกิดปัญหาตั้งครรภ์ (ยุคสมัยใหม่แล้ว ควรพูดกล่าว ไม่ถือว่าเป็นการชี้นำ)
  • วัยรุ่นตอนปลาย : ช่วงอายุ 16 – 18 ปี วัยนี้สามารถเริ่มคิดเป็นเหตุเป็นผลได้ดีมากขึ้น ทำให้สามารถอธิบายและพูดคุยภาษาเหตุผล เช่นเดียวกับพูดคุยกับผู้ใหญ่ได้ดีขึ้น

อาหารสำหรับเด็ก

บทความถัดไปจะทยอยแนะนำเมนูอาหารเด็กตามช่วงอายุต่างๆ เพื่อเป็นตัวอย่าง หรือไอเดีย สำหรับทำให้ลูกๆ รับประทานอย่างง่ายๆ และมีประโยชน์ ขอเน้นวัยอายุน้อย ๆ มากกว่า ส่วนวัยรุ่นนั้นคงไม่จำเป็นต้องแนะนำแล้ว เพียงแต่พ่อแม่ควรกำชับให้เลือกทานอาหารที่มีประโยชน์และครบ 5 หมู่ มากกว่าอาหารไม่มีประโยชน์ซึ่งหาทานได้ง่ายในปัจจุบัน

ติดตามกันในบทความหน้านะค่ะ …

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.