การประเมินค่าดัชนีมวลกาย

BMIวิธีที่ดีที่สุดที่ใช้ตัดสินว่า น้ำหนักของคุณอยู่ในเกณฑ์เหมาะสมต่อสถานะสุขภาพโดยรวมหรือไม่
ให้ลองพิจารณาดูจากค่าดัชนีมวลกาย ( Body Mass Index หรือ BMI )

ค่าดัชนีมวลกาย เป็นอัตราส่วนของส่วนสูงและน้ำหนัก ซึ่งมีช่วงของน้ำหนักและเกี่ยวข้องกับการมีสุขภาพดี แทนที่จะคิดจากน้ำหนักเพียงค่าเดียวควรใช้ร่วมกับการวัดรอบเอว ไม่เหมาะที่จะใช้ค่านี้โดยลำพัง

ข้อควรระวังของการประเมินนี้ ไม่ควรใช้สำหรับผู้มีอายุน้อยกว่า 20 ปี หญิงตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร และผู้ใหญ่ที่มีอายุมากกว่า 65 ปีและมีข้อยกเว้น สำหรับคนที่มีมวลกล้ามเนื้อมาก เช่น ผู้ที่เป็นนักกีฬายกน้ำหนัก เมื่อไปวัดค่าดัชนีมวลกาย จะมีความถูกต้องน้อยลง

สูตรคำนวณดัชนีมวลกาย

ดัชนีมวลกาย = น้ำหนัก (กิโลกรัม) / ส่วนสูง (เมตร) x ส่วนสูง (เมตร)

:

หน่วยดัชนีมวลกาย เป็น กิโลกรัมต่อตารางเมตร หรือ กก./ ม.^2

 

ตัวอย่างการคำนวณ

คุณสมหญิงมีน้ำหนักตัว 55 กิโลกรัมและส่วนสูง 1.6 เมตร ( 160 เซนติเมตร )

ดัชนีมวลกาย(คุณสมหญิง) = 55 / ( 1.6 x 1.6 ) = 21.48 กิโลกรัมต่อตารางเมตร

แสดงว่าคุณสมหญิงมีน้ำหนักตัวปกติ ตามเกณฑ์ข้างล่าง

 

การอ่านค่าโดยประมาณสำหรับค่าดัชนีมวลกาย

 

ค่าดัชนีมวลกาย (กก. / ตรม.) 
ดูเหมือน
 ผลทางสุขภาพ 
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 18.5 
ผอมไป 
 อาจจะเกี่ยวกับข้องกับการมีปัญหาสุขภาพ 
18.5 – 24.9 
น้ำหนักตัวเหมาะสมหรือปกติ 
น้ำหนักตัวที่เหมาะสมสำหรับคนส่วนใหญ่ * > 23 ขึ้นไป เริ่มมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด / เบาหวาน
25 – 29.9 
น้ำหนักเกิน 
มีโอกาสเสี่ยงสูงมากขึ้นต่อการเกิดปัญหาโรคหัวใจและหลอดเลือด และโรคอื่น 
มากกว่า 30 ขึ้นไป 
ต้องดูแลพิเศษ 
เพิ่มความเสี่ยงต่อการมีปัญหาสุขภาพรุนแรงขึ้น 

image :: health.howstuffworks.com/bmi3.htm

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.