พาเที่ยววัดกุฎีจีน

พาเที่ยววัดกุฎีจีน ชิมขนมอร่อย “ขนมฝรั่งกุฎีจีน”

เรือด่วนเจ้าพระยากำลังเทียบท่า “ราชินี” หากแต่จุดหมายปลายทางของเราอยู่ที่ “วัดซางตาครู้ส” หรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่า “วัดกุฎีจีน” จึงต้องลงเรือข้ามฟากมาขึ้นที่ท่าน้ำ “กุฎีจีน” ซึ่งเป็นที่ตั้งของวัดกุฎีจีนเป็นชุมชนเก่าแก่ที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งธนบุรี บรรพบุรุษของชาวกุฎีจีนประกอบไปด้วยผู้คนหลายเชื้อชาติและต่างศาสนา ซึ่งในสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชโปรดเกล้าฯ ให้ชาวจีนมาตั้งบ้านเรือนอยู่เหนือคลองกุฎีจีนใกล้วัดกัลยาณมิตร ส่วนชาวคริสต์และโปรตุเกส ตั้งบ้านเรือนรวมกันอยู่ตอนใต้ลงมา

ตัวโบสถ์วัดกุฎีจีน ที่มาของชื่อ “กุฎีจีน” นี้น่าจะมาจากที่บริเวณนี้มีชาวจีนอยู่มาก่อน และมีศาลเจ้าขนาดใหญ่ตั้งอยู่ริมคลองกุฎีจีน ปัจจุบันศาลเจ้าจีนแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นใหม่ โดยยังคงสถาปัตยกรรมจีนโบราณ ภายในประดิษฐานเจ้าแม่กวนอิม ส่วนชาวคริสต์สร้างโบสถ์ขึ้นชื่อว่า “โบสถ์ซางตาครู้ส”

โบสถ์วัดซางตาครู้ส เป็นวัดที่พระเจ้าตากพระราชทานที่ดินให้สร้างเมื่อ พ.ศ. 2312 โดยโบสถ์หลังแรกสร้างด้วยไม้ เมื่อพระองค์เสด็จมาทอดพระเนตรทรงรับสั่งว่าให้ปรับปรุง ในปี พ.ศ. 2378 บาทหลวงปัลเลอกัวจึงสร้างหลังที่ 2 เสร็จ ซึ่งมีลักษณะคล้ายศาลเจ้าจีน (กุฎีจีน) และตั้งชื่อว่า “โบสถ์ซางตาครูส” แต่คนทั่วไปนิยมเรียกว่า “วัดกุฎีจีน” และในปี 2456 บาทหลวง กูเลียล โมกั้น ดาครู้ส ได้สร้างโบสถ์ขึ้นใหม่ ซึ่งเป็นโบสถ์ที่เราเห็นกันในปัจจุบัน นับถึงปีนี้ โบสถ์หลังนี้ก็มีอายุ 92 ปีแล้ว

หอคอยของอาคารซึ่งเป็นรูปโดม

ตัวโบสถ์เป็นสถาปัตยกรรมแบบนีโอคลาสสิกผสมกับเรเนอซองส์ มีจุดเด่นที่หอคอยของอาคารซึ่งเป็นรูปโดม ซึ่งมีลักษณะเหมือนกับพระที่นั่งอนันตสมาคม ตัวอาคารก่ออิฐถือปูนประดับด้วยลวดลายปูนปั้นอย่างงดงาม — เมื่อได้เข้าไปในโบสถ์จะรู้สึกได้ถึงความสงบร่มเย็น สิ่งน่าสนใจอยู่ที่กระจกสีรูปครึ่งวงกลมกรุกระจกสี Stain Glass ที่ประดับไว้เหนือบานหน้าต่างเป็นภาพเหตุการณ์บางตอนในพระคัมภีร์ ภาคพันธสัญญาเดิมและพันธสัญญาใหม่ ส่วนกระจกรูปวงกลมซึ่งอยู่เหนือขึ้นไป เป็นภาพรำพึงสายประคำศักดิ์สิทธิ์

ภาพด้านในโบสถ์ซางตาครู้ส 01  ภาพด้านในโบสถ์ซางตาครู้ส 02

ขนมฝรั่งกุฎีจีน เมื่อมาเที่ยวที่นี่แล้ว ขากลับไม่ควรพลาดซื้อ ขนมฝรั่งกุฎีจีน ซึ่งเป็นขนมโบราณเก่าแก่ที่มีอายุร่วม 200 ปี และสร้างชื่อให้คนรู้จักไปทั่ว
โดยสืบทอดการทำมาจากบรรพบุรุษชาวโปรตุเกส ซึ่งเป็นต้นตำรับของการทำขนมชนิดนี้ ด้วยความที่ยังคงส่วนผสมที่ลงตัว และอบด้วยเตาแบบโบราณ จึงทำให้รสชาติของขนมยังคงความอร่อยไม่เปลี่ยนแปลง โดยแพ็คใส่ถุงขาย ถุงละ 25 บาท ถ้าเป็นชิ้นใหญ่ ก็ราคาชิ้นละ 25 บาท

ขนมฝรั่งกุฎีจีน ในถุงบรรจุภัณฑ์การทำขนมฝรั่งกุฎีจีนนี้ ได้รับการสืบทอดรุ่นต่อรุ่น ซึ่งร้านหลานแม่เป้า ซึ่งตั้งอยู่หลังวัดซางตาครู้ส เป็นรุ่นที่ 5 แล้ว ปัจจุบันเหลือเพียง 2 – 3 บ้านที่ยังคงทำอยู่ โดยทางส้มเองได้เตรียมสูตรขนมฝรั่งกุฎีจีน ให้ทดลองทำทานกันดูคะ » ตามลิงค์นี้

ข้อมูลจาก เว็บนายรอบรู้ (คุณน้อย) ขอบคุณคะ

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.