ปลูกต้นไม้กับความรัก

การที่เราเลือกจะปลูกต้นไม้ เรามักจะเลือกต้นไม้ที่เราชอบ
ดังนั้น ต้นไม้ที่เลือกปลูก…อาจใช่ที่เราชอบ และให้มีความเหมาะสมให้สามารถปลูกได้ในบริเวณบ้านได้ด้วย

เช่น ถ้าต้นไม้ของเราชอบแดด แล้วจะออกดอกงาม ก็จะปลูกในที่มีแดดดี
หากต้นไม้ที่เลือกปลูกชอบที่ร่ม ก็จะปลูกในมุมที่ร่มรื่น แต่บางทีต้นไม้ที่เราชอบ อาจไม่ใช่ต้นไม้ที่เราจะปลูกได้

เช่น ถ้าเราชอบต้นปาล์ม ซึ่งนิยมปลูกในสนามหญ้ากว้างๆ แต่ต้นปาล์มอาจไม่เหมาะสมกับสนามหญ้าบ้านของเรา เพราะขนาดสนามหญ้าบ้านของเราอาจเล็กเกินไป ที่ชอบ….จึงอาจไม่ใช่ที่ใช่ …

เหมือนการมีคู่ คนที่เราชอบและรู้สึกว่ารัก อาจไม่ใช่และอาจไม่เหมาะที่ใช้ชีวิตคู่ด้วย
เช่น เค้าคนนั้นอาจมีคนรักอยู่แล้ว หรืออาจมีบางนิสัยที่ทำให้เราเกิดทุกข์ในใจ

และหากเราอยากมีชีวิตที่มีความสุขและสวยงาม ในชีวิตเราสามารถที่จะเลือกหรือจัดได้
โดยต้องรู้จักปลูกต้นใจให้เป็น ต้นใจที่ใฝ่และรักที่จะทำดี
โดยต้องเป็นต้นที่ฝังรากแข็งแรงในหัวคิดและจิตใจ
แต่ต้องเป็นต้นใจที่พร้อมจะถอนได้ทุกเมื่อ หากคิดว่าต้นนี้ไม่ใช่ !

ในยามที่เราพบว่า เราได้คิดว่าดีแล้ว เอาเข้าจริงมันไม่ดีจริง ก็ต้องรู้จักถอนใจ
ตัดจากความรักที่ไม่เหมาะสม เพื่อปลูกต้นใจต้นใหม่ที่เหมาะสมกว่า
แล้วสักวัน ก็คงจะเจอต้นใจที่ใช่

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.