เก็บหนังสือเก่า…ไม่ให้ขึ้นรา

หนังสือเก่ากระดาษที่ใช้ทำหนังสือสมัยก่อนจะมีความเป็นกรด เมื่อเวลาผ่านไปนาน ๆ อากาศและความชื้นจะทำปฏิกิริยาทางเคมี ทำให้กระดาษเปื่อยและขาดในที่สุด

ส่วนราที่เกิดขึ้นกับหนังสือเป็นจุด ๆ เรียกว่า ฟ็อกซิ่ง เป็นปฏิกิริยาทางเคมี ส่วนวิธีที่จะลบราบนกระดาษออกนั้นทำได้ยากมาก ต้องใช้วิธีการฟอกกระดาษ และต้องทำโดยผู้เชี่ยวชาญ ไม่เช่นนั้นกระดาษจะเสียหายได้ง่าย

สำหรับวิธีที่ดีที่สุด คือ

ป้องกันหนังสือจากความชื้น ต้องเก็บไว้ในที่อุณหภูมิต่ำ ความชื้นต่ำ ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับสถานที่เก็บว่าตั้งอยู่ตรงไหน
ถ้าอยู่ติดน้ำ ต้องนำหนังสือไว้ชั้นบนสุด แต่ถ้าเก็บใส่กล่องก็ควรใส่ถุงกันความชื้นและหมั่นเปลี่ยนเมื่อหมดอายุ เป็นต้น

ขนมปังขึ้นราสำหรับห้องสมุดส่วนใหญ่ที่เจอปัญหานี้ ทางแก้ คือ
การถ่ายต้นฉบับไว้เพื่อนำไปพิมพ์ใหม่โดยใช้กระดาษปลอดกรด หรือเก็บในไมโครฟิล์ม หรือสแกนแล้วเก็บในคอมพิวเตอร์
รู้อย่างนี้แล้ว ก็อย่าลืมดูแลหนังสือเก่า ๆ ให้ดี เพราะจะได้มีหนังสือไว้อ่านไปนาน ๆ

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.