ความหมายของเพื่อน …

ความหมายของเพื่อน

 • คอยเตือน ยามเพื่อนพลั้ง คอยฟัง ยามเพื่อนขอ
 • คอยรอ ยามเพื่อนสาย คอยพาย ยามเพื่อนพัก
 • คอยทัก ยามเพื่อนทุกข์ คอยปลุก ยามเพื่อนท้อ
 • คอยง้อ ยามเพื่อนงอน คอยสอน ยามเพื่อนผิด
 • คอยสะกิด ยามเพื่อนเผลอ คอยเจอ ยามเพื่อนหา
 • คอยลา ยามเพื่อนกลับ คอยปรับ ยามเพื่อนเปลี่ยน
 • คอยเรียน ยามเพื่อนเที่ยว คอยเคี่ยว ยามเพื่อนเล่น
 • คอยเย็น ยามเพื่อนร้อน คอยหอน ยามเพื่อนเห่า
 • คอยเฝ้า ยามเพื่อนฟุบ คอยอุบ ยามเพื่อนปิด
 • คอยคิด ยามเพื่อนถาม คอยปราม ยามเพื่อนหลง
 • คอยปลง ยามเพื่อนแกล้ง คอยแบ่ง ยามเพื่อนหมด
 • คอยอด ยามเพื่อนทาน คอยคาน ยามเพื่อนล้ม
 • คอยชม ยามเพื่อนชนะ คอยสละ ยามเพื่อนชอบ

แล้ว “เพื่อน” ในความหมายของคุณล่ะ….เป็นแบบนี้มั๊ย
อย่าลืมให้ความสำคัญกับคนที่คุณเรียกว่า “เพื่อน” นะ โดยเฉพาะถ้าเค้าคือเพื่อนจริงๆ

… เธอทุกข์ – ฉันทุกข์ เธอสุข – ฉันสุข…..

ขอขอบคุณเนื้อหาดีดีจาก fwmail

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.