4 อ. คาถารักษารักให้ยั่งยืน

อ.แรก คือ อ. อดออม

หมายถึง การรู้จักใช้เงิน และรู้จักออมเงินไว้ พูดง่ายๆ ถ้าผัวหา เมียก็ต้องรู้จักเก็บ หรือช่วยกันหาช่วยกันเก็บ แต่มิใช่ต่างคนต่างเม้มไว้ใช้เอง
การรู้จักอดออม จะมีส่วนช่วยให้ชีวิตคู่ไม่มีปัญหาเรื่องเงินที่จะนำปัญหาอื่นๆ ตามมา เป็นการเผื่อเหลือเผื่อขาด และจะทำให้ชีวิตในครอบครัวมีความราบรื่นยิ่งขึ้น

อ.ที่สอง คือ อดกลั้น

อ. อดกลั้นเมื่อใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันนานๆเข้า มักหนีไม่พ้นมีเรื่องกระทบกระทั่งกันบ้างตามธรรมดาของลิ้นกับฟัน ถ้าต่างฝ่ายต่างมีความอดกลั้น รู้จักสะกดอารมณ์ไว้ รอให้ใจเย็น แล้วค่อยคุยกัน ไม่ทุ่มเถียง ด่าว่าประชดประชันกันเมื่ออยู่ในอารมณ์โกรธแล้ว ก็จะช่วยให้ครอบครัวไม่ร้าวฉาน

เพราะคำพูดที่ไม่ดี แม้ไม่ตั้งใจ เมื่อพูดออกมาแล้ว ก็จะทำร้ายจิตใจซึ่งกันและกัน ความอดกลั้นจึงมีส่วนยืดชีวิตคู่ให้ยาวนานมากขึ้น และหากจะรู้จักใช้ปิยวาจา คือ คำพูดที่ไพเราะ นุ่มนวล หรือรู้จักชมๆ กันบ้างบางวัน ก็จะยิ่งทำให้ต่างฝ่ายต่างฟังแล้วเกิดความชุ่มชื่นหัวใจ มีกำลังใจ ชีวิตคู่ก็จะสดชื่น แจ่มใสยิ่งขึ้น

อ.ที่สาม คือ อดทน

อ. อดทนหมายถึง การมีจิตใจที่เข้มแข็งหนักแน่น การที่คนเรามาจากต่างครอบครัว แม้บางคู่จะมีพื้นฐานคล้ายกัน แต่เมื่อมาอยู่ร่วมกัน ก็ต้องมีการปรับตัวเข้าหากัน ดังนั้น นอกจากจะต้องมีความอดกลั้นแล้ว ยังต้องมีความอดทนต่อกันด้วย เพราะอยู่ๆไปก็อาจมีการล่วงล้ำก้ำเกินกันบ้าง

เช่น สามีบางคนชอบเลี้ยงเมียด้วยลำแข้ง หากเมียไม่อดทนพอ ลุกขึ้นมากะซวกสามี ตายไป แบบนี้ก็จะลำบากกันไปตามๆ กัน แต่ที่สำคัญ คือ ผัวเมียต้องร่วมกันอดทนต่อความเหนื่อยยากลำบากที่จะต้องฟันฝ่า และพยุงนาวาชีวิตไปด้วยกัน เพราะความอดทนจะทำให้เราภาคภูมิใจเมื่อก้าวข้าม

สำหรับ อ. สุดท้าย คือ อ.อภัย

อ. อภัยหมายถึง การให้อภัยซึ่งกันและกัน เป็นเรื่องแปลกที่ว่า เมื่อเรารักใครแล้ว หากเขาทำผิดทำพลาด เรามักโกรธเขามากกว่าคนอื่น ทั้งนี้ อาจจะเป็นเพราะเรามีความคาดหวังในคนที่เรารักไว้สูง พอไม่ได้ดังใจ ก็จะโกรธหรือน้อยใจเขามากกว่าคนอื่น

ดังนั้น อ.ให้อภัยนี้ จึงจำเป็นอย่างยิ่ง ในการดำรงชีวิตคู่ เพราะหากเราไม่รู้จักให้อภัยในความผิดพลาดที่อาจจะมีขึ้นได้ ไม่ว่าโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตาม ชีวิตคู่ก็จะล้มเหลวได้ง่าย

เราจึงควรให้โอกาส และให้อภัยแก่สามีหรือภริยาที่เรารัก เพื่อชีวิตคู่จะได้เป็นสุข และที่จะขาดไม่ได้ก็คือ ต่างจะต้องจริงใจ และซื่อสัตย์ต่อคู่ของตนด้วย จึงจะทำให้การครองรักครองเรือนมีความสุขสมบูรณ์อย่างแท้จริง

เขาบอกว่าเคล็ด (ไม่)ลับ ของคาถานี้

ก็คือ ห้ามร่ายมนตร์เพียงลมปาก แต่ให้ลงมือทำจริงๆ ก็จะได้ผลสมปรารถนาทุกประการ
อ้อ ! มีเกร็ดนิดหน่อยสำหรับบรรดาเมียๆ ด้วยว่า อ. สำคัญที่อย่าปล่อยให้เกิดขึ้น คือ อ.อวบอ้วน เพราะอาจจะมีส่วนให้สามีเอือม แล้วเอาใจออกห่าง ส่วนสามีทั้งหลายก็อย่าไปหา อ.อวบอั๋น นอกบ้านมาทำให้ภริยาอึดอัด มิฉะนั้นท่านอาจจะเจอ อ.อาบเลือด ได้ (ฮิ ฮิ) เดี๋ยวจะหาว่าไม่เตือน

ขอขอบคุณเนื้อหาข่าว คุณภาพดี โดย อสมท.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.